På dansk Topmodel fra Hobby Campingvogne.
In English Top model from Hobby caravans.
Auf Deusch Top-Modell von Hobby Wohnwagen.