Kruså Camping set fra Tøndervej
På dansk Adgangsvejen til Kruså Camping med bomme
In English Entry way to Krusaa Camping with booms
Auf Deusch Tor zur Kruså Camping mit Schranken